HOOFDVERPLEEGKUNDIGE in de THUISZORG - Afdeling Torhout

WGKWVL | 8820 Torhout | 23 September 2022

> Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen is een pionier in innovatieve thuisverpleging en is er voor iedereen die specifieke zorg of ondersteuning nodig heeft. Meer dan 1450 medewerkers streven er naar mensen zo lang mogelijk in de beste omstandigheden in hun vertrouwde thuisomgeving te verzorgen. Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen staat voor een vooruitstrevende aanpak in verpleging en zorg, onder meer met de alarmcentrale 'Gerust'.

Om haar positie binnen de zorgsector verder te verstevigen zet de organisatie sterk in op kwaliteit verhogende projecten, en in samenwerking met verschillende partners en stakeholders. Jarenlang investeren in, en werken aan kwaliteit, leverde het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen een internationaal diamanten accreditatielevel op van Accreditation Canada (AC), een organisatie met een wereldwijde reputatie in de zorgsector. Het is de eerste thuiszorgorganisatie in België die deze erkenning heeft ontvangen. De organisatie is ook voorloper in de sector op vlak van het elektronisch verpleegdossier.

Ter ondersteuning van de verdere uitbouw van haar diensten is de organisatie op zoek naar een gedreven en enthousiaste hoofdverpleegkundige voor de afdeling Torhout teneinde haar kwaliteitsvolle, professionele en veilige dienstverlening verder te optimaliseren.


HOOFDVERPLEEGKUNDIGE in de THUISZORG

DOEL VAN DE FUNCTIE

De hoofdverpleegkundige is verantwoordelijk om binnen hun equipe de vooropgestelde doelen op vlak van kwaliteit, dienstverlening en efficiëntie te realiseren met aandacht voor het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

PLAATS IN DE ORGANISATIE

• Als hoofdverpleegkundige rapporteer je aan een afdelingsverantwoordelijke, dat is de eindverantwoordelijke voor een bepaalde regio. Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen telt 12 regio’s.
Binnen iedere regio zijn drie tot zes hoofdverpleegkundigen actief. Je maakt dus ook deel uit van een intern, lokaal managementteam, en een breder nursingteam.
• Als hoofdverpleegkundige ben je verantwoordelijk voor een equipe van 25-tal verpleeg- en zorgkundigen. Binnen die equipes zijn ook referentieverpleegkundigen/diabetes-educatoren, stagebegeleiders en -mentoren actief.
• Elke regio wordt daarnaast bijgestaan door een administratieve ploeg en door een logistiek medewerker die de hoofdverpleegkundigen ondersteunen op vlak van administratieve en logistieke taken.

ROL

• Je bent leidinggevende en verantwoordelijk voor het (bege-)leiden, ondersteunen en coachen van de verpleeg- en zorgkundigen van je equipe. Je volgt hun dagelijkse taken op en stuurt op kwaliteitsvolle dienstverlening en een veilige werkomgeving. Je hebt oog voor hun persoonlijke ontwikkeling en je neemt de jaarlijkse evaluatiemomenten af.
• Je bent eindverantwoordelijke voor de maandelijkse patiëntenbesprekingen met je equipe.
• In overleg met de afdelingsverantwoordelijke vertaal je de tactische doelstellingen naar een operationeel niveau voor jouw equipe, met concrete en transparante indicatoren en sta je in voor een tijdige en correcte opvolging van deze indicatoren. Je stelt prioriteiten waar nodig en doet voorstellen om bestaande processen en diensten te optimaliseren.
• Je hebt impact op de kwaliteit, dienstverlening, efficiëntie en werksfeer binnen jouw equipe.
• Samen met de collega’s van je lokaal managementteam bouw je aan een kwalitatief en veilig zorgbeleid voor zowel patiënt als medewerker.
• Je overlegt met artsen, ziekhuizen, en andere externe zorgpartners binnen jouw regio waarbij je actief op zoek gaat naar samenwerkingsopportuniteiten.
• Naast leidinggevende ben je ook 40% actief op het werkveld van onze verpleeg- en zorgkundigen. Die tijd verdeel je door actieve coaching on the field van je medewerkers, en door zelf diensten te doen zodat je de patiënten en mantelzorgers leert kennen met als doel kwaliteitsvolle en warme zorg aan te bieden met aandacht voor doeltreffendheid en efficiëntie.

PROFIEL

• Je beschikt over een diploma verpleegkundige.
• Bij voorkeur heb je een eerste werkervaring in een leidinggevende functie. Of je beschikt over de competenties en je hebt de ambitie, goesting en passie om dat op te nemen.
• Je bent een gedreven en zeer toegankelijk persoon/leidinggevende die in staat is medewerkers te begeesteren en oog heeft voor hun motivatie en verdere ontwikkeling.
• Je beschikt over ervaring in of je hebt affiniteit met de thuisverpleging. Zo niet, toon je bereidheid om je hierin snel in te werken.
• Je bent sterk in het analyseren van data.
• Je weet om te gaan met weerstand en bent in staat om zowel met je enthousiasme als met cijfers onderbouwde analyses aan te wenden om je gesprekspartners en medewerkers te overtuigen van de ambities en doelstellingen van de organisatie.
• Je bent resultaatsgericht en in staat je dagelijkse activiteiten efficiënt in de plannen en op te volgen alsmede projecten uit te werken van A tot Z en in te staan voor de tijdige en correcte uitvoering ervan.
• Je beschikt over een sterke hands-on mentaliteit. Je bent geen 9-to-5’er en legt de nodige wendbaarheid aan de dag.
• Je bent communicatief en legt gemakkelijk contacten. Je bent goed ter taal om complexe boodschappen op een eenvoudige manier te vertellen.
• Je bent bekend met Excel en andere MS-Office toepassingen.


AANBOD

• Je komt terecht in een dynamische organisatie met oog voor zorginnovatie, in een rol die garant staat voor autonomie, uitdaging en afwisseling.
• Je krijgt de gelegenheid een rol met verantwoordelijkheid op te nemen binnen de organisatie en het zorgbeleid in jouw regio te versterken en verankeren.
• Er wordt voorzien in een aangepast introductietraject en de nodige ondersteuning met aandacht voor jouw loopbaanontwikkeling. Weerhouden kandidaten leren de thuisverpleging kennen door de eerste 3 maanden in de functie als thuisverpleegkundige te werken. Nadien volgt een intern opleidingsprogramma van een 6 tot 9 maanden waarbij theorie, praktijk, opdrachten en coaching elkaar afwisselen.
• Er wacht jou een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse of 4/5 tewerkstelling met een competitief salarispakket (IFIC CAT 17) aangevuld met onder meer een dienstwagen, maaltijdcheques, ecocheques, 15 compensatiedagen, groeps- en hospitalisatieverzekering, laptop en gsm.

INTERESSE

Indien je interesse hebt in deze opportuniteit, gelieve je CV en motivatie kenbaar te maken via onze jobsite.

Voor meer informatie met betrekking tot deze opportuniteit kan je terecht bij onze HR dienst: op het nummer : 050/63 41 89 of via mail : kathleen.vanwynsberghe@wgkwvl.be

Solliciteer

Terug naar het overzicht

Routeplanner

Afdrukken